ANDORRA

1948 (25 Feb). Of francesa. A la Vielle - USA. Sobre cert via aerea franqueo mutliple con llegada. Prec.

U$ 220Lot Photo