ANDORRA

1948 (25 Feb). Of francesa. A la Vielle - USA. Sobre franqueo multiple. MB.

U$ 180Lot Photo