UKRAINE

1935. Kharkov Vokzal - USA / NY. Reg multifkd env.

U$ 34Lot Photo